Oferta / Opłaty

Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

 

Opłata rejestracyjna:

do grup 2.5 - 5 latki:                      1 200 zł 

do Klasy Zerowej WBSchool:       1 500 zł

do ZERÓWKI:                                   600 zł

 

Dzieci z Klasy Zerowej WBSchool są zwolnione z opłaty rejestracyjnej w Warsaw Bilingual School

Opłaty (od września do czerwca):

czesne miesięczne (2,5 - 5 latki):                        2 000 zł

czesne miesięczne ZERÓWKA:                           2 000 zł

czesne miesięczne Klasa Zerowa WBSchool:     2 100 zł

zniżka dla rodzeństw:                                            150 zł  na drugie dziecko

 

Opłaty wakacyjne: (grupy 2.5 - 5 latki i Klasa Zerowa WBSchool)

w lipcu:           1 500 zł  opłaty stałej + 15 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu

w sierpniu:      1 500 zł  opłaty stałej + 15 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu

 

Dzieci z ZERÓWKI korzystają z usług przedszkola od września do końca sierpnia. Nie wnoszą stałych opłat za wakacje. W tym przypadku opłata za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu w lipcu i w sierpniu wynosi 80 zł.

 

 
Świadczenia w ramach pakietu

 

 • opieka w godzinach 7.30 - 18.00

 • zajęcia pakietowe w języku polskim i angielskim,

 • popołudniowe spotkania z językiem hiszpańskim,

 • pełne wyżywienie - 5 posiłków dziennie (uwzględniamy diety eliminacyjne i kulturowe),

 • wycieczki - autokarowe, piesze oraz komunikacją miejską,

 • wizyty w kinie / teatrze,

 • spotkania z nauką, sztuką i ciekawymi gośćmi,

 • koncerty muzyczne oraz warsztaty przyrodnicze,

 • pomoc w diagnozie ewentualnych problemów wynikających z rozwoju dziecka (integracja sensoryczno-motoryczna, przetrwałe odruchy pierwotne, dysleksja) przy współpracy z terapeutami współpracującymi z przedszkolem  oraz poradnią psychologiczno - pedagogiczna przy ulicy Narbutta

 • psycholog - konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych programów takich jak: Abecadło Emocji, Ja Ty My – wartości w życiu dziecka,

 • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego - dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej - programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

 • wyjazdy do Warsaw Bilingual School na warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej  szkoły  podstawowej w ramach programu: Przyjazna Szkoła.