top of page

Ostatnie wolne miejsca...


Zapraszamy dzieci z roczników 2013 i 2014. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w grupach 2.5 i 3-latków.

W ramach czesnego oferujemy:

  • opiekę w godzinach 7.30 - 18.30

  • zajęcia pakietowe w języku polskim i angielskim,

  • pełne wyżywienie - 5 posiłków dziennie,

  • wycieczki - autokarowe, piesze oraz komunikacją miejską,

  • wizyty w kinie / teatrze,

  • spotkania z nauką, sztuką i ciekawymi gośćmi,

  • koncerty muzyczne oraz warsztaty przyrodnicze,

  • psycholog - wdrażanie profilaktycznych programów przeciwko agresji,

  • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego - dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej - programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

  • ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola: monika.czajka@teczowyogrod.com.pl

0 wyświetleń
bottom of page