top of page

Kontakt

Dwujęzyczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"

Warsaw Bilingual Preschool No 66

ul. Miłobędzka 14 (przy Osiedlu Marina)

02-634 Warszawa (Mokotów)

 

 

tel./fax: 22 646 08 52

telefon: 600 442 393

e-mail:  przedszkole@teczowyogrod.com.pl

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wiadomość została wysłana!

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca Warsaw Bilingual Preschool Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród, ul. Miłobędzka 14, 02-634 Warszawa.

  1. Celem przetwarzania danych jest: udzielenie odpowiedzi przez Przedszkole Warsaw Bilingual Preschool na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadawane w formularzu kontaktowym pytanie.

  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

  6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Przedszkole Warsaw Bilingual Preschool kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.

bottom of page