top of page

Program dwujęzyczny

Dzieci w naszym przedszkolu mają kontakt z językiem angielskim nie tylko w trakcie zajęć z edukacji angielskiej. Uczestniczą  także w zajęciach z innych przedmiotów, które są prowadzone w języku angielskim.

Na dwujęzyczność składa się edukacja językowa, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja artystyczna, edukacja społeczna, edukacja zdrowotna i edukacja wielokulturowa.

Dwujęzyczność polsko – angielską realizujemy w naszym przedszkolu od 2001 roku.

Program jest wzbogacony o dodatkowe programy wspierające realizację dwujęzyczności, dwujęzyczne kierunki pracy i projekty. 

W każdym roku szkolnym realizowana przez nas dwujęzyczność podlega ewaluacji, dzięki której jest wzbogacona o nowe pomysły gromadzone podczas codziennej pracy dydaktycznej, szkoleń dotyczących dwujęzyczności, spotkań w szkołach europejskich oraz autorskich, innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez naszych nauczycieli praktyków. Nowe spojrzenie na dwujęzyczność, którego doszukujemy się w naszej codziennej pracy jest naszym celem i wyznacza nam kierunki działań. Wszystko to służy przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem angielskim w sposób swobodny z naciskiem na komunikację.

 

Wymiar zajęć

 

 • Rainbow Music Box - rytmika w języku angielskim - 1 x w tygodniu 30 minut

 • Drama and Music - zajęcia muzyczno - teatralne w języku angielskim - 1 x w tygodniu 30 minut

 • Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne - prowadzone w języku angielskim w grupach dzieci 3 letnich - 1 x w tygodniu 30 minut

 • Gymnastics - gimnastyka z korektywą w języku angielskim dla dzieci od 4 lat - 1 x w tygodniu 30 minut

 • Arts and Crafts - zajęcia plastyczno - techniczne w języku angielskim - 3 x w miesiącu po 60 minut

 • Heatly Kids on a clean planet- zajęcia z edukacji ekologicznej - 1 x w miesiącu 60 minut

 • Young Scientist - nauka języka poprzez wykonywanie prostych eksperymentów dla dzieci od 4 lat - 1 x w tygodniu 40 minut

 • Phonic Games - gry i zabawy językowe z native speakerem - 1 x w tygodniu 30 min

 

Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród to placówka, której ważnym celem edukacyjnym jest kreowanie nowej jakości w podejściu do dwujęzyczności w przedszkolu i szkole, aby dwujęzyczność dawała dziecku narzędzie komunikacji, a nie tylko bazę wiedzy testowej.

 

Z tego względu do programu wychowania przedszkolnego został włączony brytyjski program Letterland, który wykorzystuje naturalne zainteresowanie dziecka bajkami i opowieściami do:

 • nauczania słownictwa języka angielskiego,

 • przyswajania wiedzy z zakresu fonetyki,

 • ćwiczenia aparatu mowy,

 • wykonywania ćwiczeń w zakresie motoryki wielkiej i małej przygotowujących do pisania.

 

Program znajduje się na liście dziesięciu programów rekomendowanych do nauczania fonetyki przez Brytyjskie Ministerstwo Edukacji (Department for Education).

bottom of page