top of page

Przedszkole na Miłobędzkiej

 

Kiedyś pewien słynny francuski filozof stwierdził, że dziecko, podobnie jak zegarek, nie może być stale nakręcane - powinno się pozwolić mu chodzić. Po prostu. W naszej placówce jaką jest Przedszkole na Miłobędzkiej, w miejscu, które wdzięcznie zwie się „Tęczowy Ogród”, pozwalamy dzieciom chodzić, a nawet biegać, dbając przy tym o ich wszechstronny rozwój.

 

Tęczowy Ogród to więcej niż przedszkole.

 

Nasz program jest zgodny ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak nie ukrywamy, że w wielu aspektach je przewyższa. Uczymy naszych wychowanków zasad życia we współczesnym świecie wykorzystując w tym celu szeroki wachlarz narzędzi, stale poszukując nowych – bardziej efektywnych i przyjaznych dla dzieci. Przedszkole na Miłobędzkiej nie tylko uczy, ale również wychowuje. Staramy się rozwijać w dzieciach zdolność współodczuwania, pomocy innym, a także umiejętność współpracy. Propagujemy również zdrowy styl życia i aktywność na świeżym powietrzu, kształtując w młodych umysłach dobre nawyki. Wszystko to odbywa się w klimacie zabawy z językiem angielskim w tle.

 

Jak działamy?

 

Na zajęcia do przedszkola na Miłobędzkiej uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Nauka odbywa się w niewielkich grupach uformowanych w oparciu o wiek dzieci – każda z grup ma swoją własną salę. Uczymy w dwóch językach: polskim i angielskim. Poza lingwistycznymi umiejętnościami dzieci uczą się czym jest tolerancja i życie w wielokulturowym środowisku. Dzięki temu cechuje je większa otwartość umysłu oraz ciekawość świata, co wraz ze zdolnościami językowymi zwiększa ich szansę na lepszą przyszłość, nie tylko zawodową.

bottom of page