top of page

Pierwsza klasa czy zerówka?


Masz wątpliwości, czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia edukacji w pierwszej klasie? Obawiasz się, że sobie nie poradzi? Że zgubi się wśród starszych kolegów? Zastanawiasz się, jak odroczyć obowiązek szkolny?

W nadchodzącym roku szkolnym po raz drugi w klasie pierwszej spotkają się dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej placówki oświatowe powinny organizować osobne oddziały dla dzieci w różnym wieku, dotyczy to jednak szkół, w których powstaną co najmniej dwie klasy. W związku z tym część dzieci z rocznika 2009 spotka się ze starszymi kolegami w jednej ławce. Co więcej, nie wszystkie sześciolatki są gotowe na tak radykalną zmianę trybu nauczania, jakim jest przejście z przedszkola do szkoły – od troskliwej opieki przedszkolnej do znacznie bardziej wymagającej kurateli pani wychowawczyni, która będzie oczekiwać od dziecka większej samodzielności.

Jak ocenić, czy nasz sześciolatek jest gotowy do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie? Zastanówmy się, czy potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać oraz czy jest gotowy na samodzielność bez rodziców i opiekunów przez kilka godzin. Maluch powinien też być wystarczająco rozwinięty fizycznie i ruchowo, umieć wykonywać precyzyjne ruchy dłońmi – na przykład wycinać kształty czy rysować szlaczki. Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole orientuje się w przestrzeni, liczy na palcach, rozpoznaje kształty i odczytuje pismo obrazkowe, potrafi skupić się też na danym zagadnieniu przez dłuższy czas. Jest rozwinięte emocjonalnie – wyraża i kontroluje emocje w podstawowym stopniu oraz nawiązuje relacje z dorosłymi i rówieśnikami. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola taką informację powinniśmy uzyskać od wychowawcy.

Jeżeli mamy wątpliwości i nasze dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, powinniśmy zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może wydać opinię zalecającą odroczenie obowiązku szkolnego na okres nie dłuższy niż jeden rok. Z taką opinią oraz wnioskiem o odroczenie udajemy się do dyrektora szkoły rejonowej, czyli związanej z miejscem zamieszkania dziecka. Jest on zobowiązany do wydania decyzji w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Mamy na to czas do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, nawet jeśli rozpoczął się już rok szkolny i dziecko uczęszcza do pierwszej klasy. Lepiej jednak nie narażać dziecka na dodatkowy stres i taką decyzję podjąć wcześniej.

Dzieci, które uzyskały odroczenie obowiązku szkolnego, są zobowiązane do uczestniczenia w przedszkolnym przygotowaniu do szkoły, o ile nie zostało wydane inne orzeczenie. Sześciolatek może wrócić do przedszkola, do którego uczęszczał wcześniej, natomiast jeśli brakuje dla niego miejsca, obowiązkiem gminy jest zapewnienie mu go w innej placówce. Warto zastanowić się jednak, czy aby na pewno jest to dobry pomysł. Sześciolatek wróci do przedszkola, w którym był w najstarszej grupie, a teraz będzie uczyć się z dziećmi, które wcześniej uważał za maluchy, przez co może czuć się nieswojo. Co więcej, przez kolejne miesiące będzie realizować program, który już poznał, co nie rozbudzi w nim zapału do nauki.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być oferowana przez niektóre przedszkola klasa tylko dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Zerówka jest dostosowana do potrzeb sześciolatków, a program tak ułożony, aby dzieci nie odczuły, że powtarzają materiał, ale aby rzeczywiście rozwijały swoje zdolności i pracowały nad takimi kwestiami jak zdolność koncentracji. W kameralnej grupie stworzone są idealne warunki dla uczniów, którzy potrzebują nieco więcej zainteresowania ze strony nauczycieli niż ich rówieśnicy. Uwaga skupiona jest na pracy z dziećmi, które uczą się w inny sposób, oraz na stymulowaniu ich wszechstronnego rozwoju.

41 wyświetleń
bottom of page