top of page

Przedszkole w "czasach zarazy"


W dzisiejszych czasach określenie "Domowe Przedszkole" nabiera zupełnie nowego znaczenia [if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Obraz_x0020_5" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb0/1.5/16/1f609.png" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MariaS\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="1f609"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif];)

Chcąc zapewnić ciągłość edukacyjną najmłodszym, nasze przedszkole zorganizowało system zdalnej nauki. Od zeszłego tygodnia nasi wychowankowie uczestniczą online w codziennych zajęciach dydaktycznych z ich ukochanymi nauczycielami.

Codziennie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dzieci biorą udział w zajęciach edukacji polskiej i angielskiej. Zarówno dzieci jak i rodzice mają możliwość kontaktu online z psychologiem.

Specjalnie dostosowane do możliwości najmłodszych grafiki pozwalają dzieciom czerpać jak najwięcej nowej wiedzy i umiejętności, a przy tym świetnie bawić się w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z grupy. Spotkania przebiegają w radosnej i twórczej atmosferze, a nasi mali uczniowie wykazują się niezwykłą cierpliwością i skupieniem ;)[if gte vml 1]><v:shape id="Obraz_x0020_6" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MariaS\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png" o:title="1f642"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Wiemy, że nawet najbardziej zaawansowana platforma edukacyjna nie zastąpi dzieciom osobistych kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. Mamy jednak nadzieję, że codzienny kontakt online z kolegami z grupy i nauczycielami zminimalizuje nieco uciążliwości przedłużającej się izolacji.

Wierzymy, że wkrótce będziemy mogli spotkać się wszyscy w przedszkolu!

bottom of page