top of page

Pierwsza pomoc!


Wczoraj nasze przedszkole odwiedził ratownik medyczny, który opowiedział o swojej pracy oraz omówił i pokazał dzieciom właściwe zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły masaż serca na fantomach ;) Dzieci z grup: 0A, 0B, Słoneczek i Żabek wykazały się szeroką wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy.

Pan ratownik był pod wrażeniem wiedzy i umiejętności naszych dzieci.

bottom of page