top of page

Savoir - vivre


W miniony piątek Słoneczka i Żabki wzięły udział w warsztatach savoir - vivre pt: "Wokół stołu" 🍽 Dzieci poznały różne rodzaje sztućców i ich przeznaczenie oraz zasady prawidłowego nakrywania do stołu. Na zakończenie samodzielnie złożyły serwetkę w ozdobny listek.

bottom of page