top of page

Metody pracy

Program dwujęzyczny w Przedszkolu opiera się na trzech podstawowych metodach:

 

  • Immersji - zgodnie z metodą immersji, czyli „zanurzanie dzieci w języku", język obcy jest narzędziem komunikacji i środkiem przekazywania treści, a nie celem samym w sobie. Język obcy nie jest więc u nas przedmiotem nauczania przez co jest on przyswajany przez dzieci w sposób naturalny.

 

  • Discovery Learning - cechą charakterystyczną metody jest to, że nauczyciel występuje w roli asystenta i osoby aktywującej/stymulującej uczniów do nauki. Nauka języka jest ćwiczeniem w  rozwiązywaniu problemów, których  dziecko  podejmuje się samodzielnie lub w grupie, a zadaniem nauczyciela jest nie stać dziecku na drodze w odkrywaniu języka.

 

  • Content and Language Integrated Learning (CLIL) - zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Nauczanie poprzez treść. Jest to technika nauczania języka obcego, która nie koncentruje się na samym języku lecz na jego treści, którą ten język niesie. W ten sposób w naszym przedszkolu język angielski służy przekazywaniu wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, podstaw fizyki i chemii (np. podczas zajęć Young Scientist). Jest przydatny dziecku natychmiastowo a nie w odległej przyszłości. Zaletą stosowanej przez nas metody jest pozytywne nastawienie dzieci – przyszłych uczniów szkoły do danego przedmiotu wykładanego w języku angielskim.

bottom of page