top of page
Nauczyciele

Anna Kurek -absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek Kształcenie Zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Pracuje z dziećmi od 2003 roku. Pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła w 2006 roku.

 

"W pracy w Tęczowym Ogrodzie wykorzystuję metody aktywizujące, doświadczenie i eksperymentowanie dzięki czemu dzieci aktywnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych a nie tylko są biernymi słuchaczami. Okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i szukanie ciekawości świata. Dlatego staram się aby dzieci znalazły swoją drogę, na której będą realizować swoje zainteresowania i pasje.

 

Priorytetem jest dla mnie aby dzieci rozwijały się pod względem edukacyjnym, społecznym i emocjonalnym. Cieszy mnie, każdy rozwiązany problem, każda pokonana przeszkoda, która przybliża do wymarzonego sukcesu. Nie wyobrażam sobie abym wykonywała inny zawód. Daje mi on wiele radości, satysfakcji i spełnienia.

 

Uśmiech dzieci jest dla mnie najważniejszą nagrodą."

Nauczyciele

Monika Wężyk - absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje z małymi dziećmi od 2013 roku. Pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła w sierpniu 2015 roku.

 

"W pracy w Tęczowym Ogrodzie wykorzystuję metody, które mają na celu zachęcanie dzieci do podejmowanie aktywnych oraz twórczych działań. W pracy również staram się wykorzystywać moją pasję do aktywnego spędzania czasu.

 

Jako nauczyciela inspiruje mnie każdy mały sukces, który jest osiągany przez dziecko."

Magdalena Kordel - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, specjalizacja: Pedagogika przedszkolna. Ukończyła również studia magisterskie, specjalizacja: Doradztwo i terapia pedagogiczna, na tej samej uczelni. W Tęczowym Ogrodzie pracuje od 2008 roku.

 

"Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Praca nauczyciela to nie tylko mój zawód, ale i pasja. W swojej pracy wykorzystuję wiele metod nauczania, m. in. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, a także nowoczesne środki multimedialne. Uważam, że dzieci powinny przede wszystkim uczyć się poprzez ruch i doświadczenie.

 

W pracy nauczyciela inspirują mnie właśnie dzieci, a przede wszystkim ich chęć poznawania świata. Kładę nacisk na rozwój ich kompetencji, kreatywności i ciekawości. Na zaspokajanie potrzeb i na bycie w pełni z nimi i dla nich.

 

Prywatnie lubię aktywność fizyczną, a przede wszystkim taniec."

Marta Kmieciak -absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym). Obecnie studiuje Pedagogikę Pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Tęczowym Ogrodzie od 2006 roku.

 

"Swoją pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęłam będąc jeszcze studentką. Najpierw pełniłam rolę nauczyciela popołudniowego, organizując dzieciom ciekawe zabawy i różnorodne zajęcia edukacyjne. Po ukończeniu studiów I stopnia rozpoczęłam pracę jako nauczyciel- wychowawca. Obecnie prowadzę już trzecią swoją grupę.

 

Pracę z dziećmi rozpoczęłam jednak znacznie wcześniej. Już jako 17-latka prowadziłam zajęcia taneczne dla dzieci od 4 roku życia. Długi czas pracowałam również jako animator zabaw dziecięcych, organizując i prowadząc mnóstwo imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat regularnie jeżdżę na obozy taneczne jako opiekun i instruktor.

 

W swojej pracy przede wszystkim cenię sobie indywidualne podejście do dziecka. Wszelkie trudności traktuje jako swoiste wyzwania. Kieruję się metodą pozytywnego wzmocnienia oraz aktywizacji uczniów podczas zajęć. Od roku 2009 posiadam licencję na nauczanie metodą Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego.

 

Praca z najmłodszymi od zawsze sprawiała mi wiele radości i satysfakcji. Przygotowywanie codziennych ciekawych zajęć rozwija moją kreatywność i umiejętności pedagogiczne. A ponieważ pomysłów mam bardzo wiele, w Tęczowym Ogrodzie, prowadzę również Warsztaty Plastyczne dla najmłodszych.

 

W życiu prywatnym interesuje się muzyką, literaturą i podróżami. Uwielbiam zwierzęta i jako zdeklarowana wegetarianka coraz chętniej zagłębiam się w sztukę kulinarną."

Katarzyna Turek - absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach (specjalność: edukacja wieku dziecięcego). W zawodzie nauczyciela przedszkola pracuje od 2013 roku. Pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła w lipcu 2015 roku.

 

"W pracy w Tęczowym Ogrodzie wykorzystuję różnorodne metody, którymi urozmaicam dzieciom zajęcia. Chętnie wykorzystuję Pedagogikę zabawy ,,Klanzy", Metodę Carla Orffa, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, czynnościowe nauczanie matematyki metodą Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej oraz zabawy badawcze, doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.

 

W pracy nauczyciela inspiruje mnie dziecko. Podziwiam ich ciekawość świata, upór w dążeniu do celu, otwartość, szczerość i autentyczność. Miarą mojego sukcesu są uśmiechnięte twarze moich podopiecznych oraz ich rodziców. Dzieci sprawiają, że świat staje się piękniejszy i bardziej radosny, dlatego nie wyobrażam sobie innej pracy niż praca z dziećmi. 

 

Moją pasją jest psychologia, czytanie książek oraz plastyka. "

 

Aleksandra Macek - absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej. Ukończyła studia pedagogiczne I-go i II-go stopnia o specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Zdobyła doświadczenie w ciągu 5 letniej pracy z dziećmi. W Tęczowym Ogrodzie pracuje od 2013 roku.

 

"Od 2 lat jestem wychowawcą grupy „Muszelki” w Tęczowym Ogrodzie. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam ich ciekawość świata. Dzieci patrzą na świat „trochę” inaczej niż my - dorośli. Lubię obserwować radość dzieci, gdy zdobywają nową wiedzę i umiejętności. To właśnie uśmiech dziecka daje mi energię i motywację do dalszych działań.

 

W pracy wykorzystuję: Metodę Dobrego Startu, elementy pedagogiki zabawy, zabawy badawcze. Staram się być dla dzieci nie tylko przewodnikiem, który wprowadza je w dotąd nieznany świat, ale również przyjacielem. W pracy nauczyciela inspiruje mnie możliwość obserwacji osiągniętych postępów moich podopiecznych w różnych obszarach życia przedszkolnego. Takie obserwacje są mobilizujące do bardziej efektywnej pracy.

 

Moim hobby jest teatr, zaś wieczorami dla relaksu uwielbiam robótki ręczne."

 

Anna Wiktoria Wawrzyn - ukończyła studia I stopnia na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna na uczelni UKSW w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku: Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym od 2008 roku. Pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła 2013 roku.

 

"Zanim rozpoczęłam pracę zawodową w 2013 r., pracowałam jako opiekunka oraz guwernantka. W pracy w Tęczowym Ogrodzie wykorzystuję niekonwencjonalne metody poznawania świata oczami dziecka. Od dziecka uwielbiam tańczyć, śpiewać i wykorzystuję to w

swojej pracy. Uważam, że dziecko najchętniej uczy się przez ruch i aktywnie poznanie. To wszystko sprawia, że dziecko staje się kreatorem świata, a nie jego odtwórca.

 

W pracy nauczyciela inspiracją są dla mnie metody NVC (Porozumienie Bez Przemocy), Rodzicielstwo Bliskości, wspierane Pedagogiką 

M. Montessori oraz Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Najważniejsze jest dla mnie podążanie za dzieckiem i jego potrzebami. W pracy nauczyciela inspirują mnie: potencjał i zainteresowania każdego dziecka oraz rozwój sfery emocjonalnej, którą uważam za kluczową w rozwoju dziecka.

 

W wolnych chwilach uwielbiam podróże (również autostopowe). Wycieczkigórskie i koncerty są dla mnie najlepszym sposobem na odpoczynek."

Karolina Długosz - absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz edukacji medialnej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego od 2008 roku. Pracę w Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła w maju 2015 r.


"W pracy w Tęczowym Ogrodzie wykorzystuję swoje zamiłowanie do śpiewu, zainteresowanie dramą i lalkami w nauczaniu języka angielskiego oraz metodę komunikacyjną, TPR, metodę naturalną, metody audiowizualne i założenia edukacji zintegrowanej.
W pracy nauczyciela inspirują mnie moi uczniowie, jak również podróże, teatr, literatura dziecięca, kultura anglosaska oraz współczesne trendy w nauczaniu języków obcych."

Magdalena Kordek - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Pracuję od 2012 roku na stanowisku wychowawcy przedszkolnego. W Tęczowym Ogrodzie rozpoczęła pracę w lipcu 2015 roku.

 

"Pracując z dziećmi staram się tworzyć miłą i ciepłą atmosferę w grupie tak, aby każde dziecko czuło się u Nas jak w domu rozwijając przy tym ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. W pracy nauczyciela inspiruje mnie patrzenie na świat oczami dziecka.

 

Moim hobby jest aktywny wypoczynek."

bottom of page