Kadra / Specjaliści

Nasi wychowawcy to absolwenci kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Wielu z nich posiada dyplomy studiów podyplomowych z zakresu logopedii oraz zarządzania oświatą. Wszyscy nauczyciele w Tęczowym Ogrodzie mają uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą glottodydaktyki oraz odbyte szereg szkoleń i kursów.

 

Wychowawcy pomocniczy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne (minimum licencjat – wykształcenie kierunkowe) i są wykwalifikowanymi pedagogami z krótszym stażem. Pomagając nauczycielom przygotowują się do przyjęcia wychowawstwa w przyszłości. 

 

Nauczyciele języka angielskiego posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych (Filologia Angielska, College) i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele angielskojęzyczni (native) mają ukończone studia wyższe i kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

Nasi instruktorzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć i doświadczenie w pracy z dziećmi. Większość z nich współpracuje z nami od lat.

Tęczowy Ogród © 2018  Created by eMarketerka

600 442 393

Warszawa, ul. Miłobędzka 14

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o. jest zabronione.
  • Ikona aplikacji Facebook
  • Ikona aplikacji blogger
  • Ikona aplikacji Instagram