top of page

Klasa Zerowa WBSchool - pod patronatem Warsaw Bilingual School

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej, przejście z przedszkola do szkoły, wymaga od niego adaptacji do nowych warunków. Zdaniem psychologów i pedagogów, bardzo ważne są pierwsze dziecięce doświadczenia w nowy środowisku, które kształtują sposób reagowania na nowe sytuacje w dalszym życiu. Dobrze jest żeby nowość kojarzyła się dziecku z bezpieczeństwem i miała w sobie pierwiastek tego, co znane. Takim elementem łączącym, pomostem pomiędzy przedszkolem i szkołą, powinna być odpowiednio zorganizowana Zerówka, która zapewni dziecku bezpieczne i łagodne przejście do dalszej edukacji w szkole. Mając to na uwadze, od września 2021 roku otwieramy w naszym przedszkolu dla przyszłych uczniów Warsaw Bilingual School dodatkową Klasę Zerową WBSchool pod patronatem Warsaw Bilingual School.

Klasa Zerowa WBSchool jest już formalnie rozpoczęciem szkolnej edukacji, zgodnie z programem dwujęzycznym realizowanym w Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkole Podstawowej im. Władysława Bartoszewskiego. Tylko absolwenci Klasy Zerowej WBSchool będą w stanie w pełni skorzystać z trudnego programu dwujęzycznego realizowanego na dalszych etapach edukacji w WBSchool.

 

Klasa Zerowa WBSchool przeznaczona jest dla sześciolatków z innych przedszkoli, których rodzice planują zapisać do Warsaw Bilingual School.

bottom of page