Klasa Zerowa WBSchool - opłaty i rekrutacja

Rekrutacja do Klasy Zerowej WBSchool jest rekrutacją do Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej. Odbywa się w Dwujęzycznym Przedszkolu Tęczowy Ogród. Warunkiem przyjęcia do Klasy Zerowej WBSchool jest pozytywna opinia nauczyciela zerówki i psychologa przedszkolnego wystawiona po rozmowie kwalifikacyjnej z dzieckiem. Na podstawie wywiadu i obserwacji, oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu w edukacji dwujęzycznej podejmą oni decyzję, czy dwujęzyczność jest odpowiednim wyborem dla danego dziecka. Rodzice sześciolatków z innych przedszkoli zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną opinii o dziecku z poprzedniej placówki.

Ukończenie Klasy Zerowej WBSchool gwarantuje dalszą edukację w Warsaw Bilingual School - dzieci automatycznie stają się uczniami kasy pierwszej, z pominięciem procesu rekrutacji. Absolwenci Klasy Zerowej WBSchool są zwolnieni z dodatkowej opłaty rejestracyjnej w Warsaw Bilingual School.

 

Opłaty:

Opłata rejestracyjna (płatna jednorazowo przy zapisie dziecka):

 • dla nowych klientów - 1 500 zł

 • dla klientów Tęczowego Ogrodu - 500 zł

 

Czesne miesięczne (wrzesień-czerwiec): - 2 100 zł    

Opłata wakacyjna (lipiec-sierpień):

 • stała opłata miesięczna -1 500 zł 

 • opłata za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu - 15 zł

 

 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Klasy Zerowej WBSchool prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rekrutacyjnego.

Wiadomość została wysłana.

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca Warsaw Bilingual Preschool Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród, ul. Miłobędzka 14, 02-634 Warszawa.

 1. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola.

 2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.