top of page

Klasa Zerowa WBSchool - opłaty i rekrutacja

Rekrutacja do Klasy Zerowej WBSchool jest rekrutacją do Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej. Odbywa się w Dwujęzycznym Przedszkolu Tęczowy Ogród. Warunkiem przyjęcia do Klasy Zerowej WBSchool jest pozytywna opinia dyrektora przedszkola, który na podstawie wywiadu i obserwacji dziecka podczas spotkań rekrutacyjnych oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu w edukacji dwujęzycznej podejmuje decyzję, czy dwujęzyczność jest odpowiednim wyborem dla danego dziecka. Na rozmowę rekrutacyjną rodzice przynoszą opinię o dziecku z poprzedniej placówki.

Absolwenci Klasy Zerowej WBSchool mogą kontynuować naukę w klasie pierwszej Warsaw Bilingual School. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej podejmuje pod koniec stycznia dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, na podstawie dodatkowej diagnozy umiejętności dziecka jego  potrzeb edukacyjnych i społecznych oraz opinii psychologa szkolno – przedszkolnego. Diagnoza ta odbywa się w styczniu każdego roku na terenie przedszkola i jest prowadzona przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Klasy Zerowej WBSchool prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza rekrutacyjnego.

Wiadomość została wysłana.

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca Warsaw Bilingual Preschool Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród, ul. Miłobędzka 14, 02-634 Warszawa.

  1. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola.

  2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

  6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

bottom of page