top of page

Zerówka

Dla kogo przeznaczona jest nasza ZERÓWKA?

 

Nasza zerówka przeznaczona jest dla dzieci, które:

  • zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2022/2023,

  • chcą nabywać i rozwijać kompetencje językowe,

  • będą kontynuować edukację w szkołach publicznych lub niepublicznych

 

Jak uczymy w naszej zerówce?

 

  1. Indywidualizujemy i rozwijamy dzieci poprzez pracę wg Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera - (inteligencje wielorakie)

  2. Przygotowujemy do czytania i pisania w oparciu o poszerzoną podstawę programową (edukacja polska).

  3. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.

  4. Przygotowujemy dzieci do:

  • rozwoju kompetencji językowych (edukacja angielska) na dalszych etapach edukacji szkolnej w placówkach publicznych i niepublicznych,

  • nauki w klasach dwujęzycznych polsko – angielskich (edukacja dwujęzyczna)

bottom of page