Zerówka - przygotowanie do edukacji szkolnej

Komu dedykowana jest nasza ZERÓWKA?

 

Nasza zerówka dedykowana jest dzieciom, które:

 • zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021,

 • chcą nabywać i rozwijać kompetencje językowe,

 • chcą kontynuować edukację w klasach dwujęzycznych (Warsaw Bilingual School)

 

Jak uczymy w naszej zerówce?

 

 1. Indywidualizujemy i rozwijamy dzieci poprzez pracę wg Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera - (inteligencje wielorakie)

 2. Przygotowujemy do czytania i pisania w oparciu o poszerzoną podstawę programową (edukacja polska).

 3. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.

 4. Przygotowujemy dzieci do:

 • rozwoju kompetencji językowych (edukacja angielska) na dalszych etapach edukacji szkolnej w placówkach publicznych i niepublicznych,

 • nauki w klasach dwujęzycznych polsko – angielskich (edukacja dwujęzyczna)

 

Nasi absolwenci są najlepszymi uczniami w klasach pierwszych!     (profil absolwenta)
Etapy rekrutacji do ZERÓWKI:

 

 1. Spotkanie wstępne z rodzicem w przedszkolu.

 2. Spotkanie rekrutacyjno – adaptacyjne  dla zgłoszonych  kandydatów do zerówki w przedszkolu w godzinach 10.00 – 14.00  w obecności nauczyciela zerówki  oraz psychologa przedszkolnego. Opłata za spotkanie – 100 złotych.

 3. Rozmowa z dyrektorem przedszkola na temat przebiegu spotkania rekrutacyjno – adaptacyjnego.

 4. Podpisanie umowy o świadczenie usług.