Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć pakietowych oferujemy bogaty program zajęć dodatkowych (odrębnie płatnych za każdy miesiąc).

 

Zajęcia te odbywają się po godzinie 15.00 i są dostępne dla wszystkich grup wiekowych z ograniczeniem dla grup 2,5 oraz 3 letnich. Zapisy na zajęcia odbywają się w biurze przedszkola w pierwszych dwóch tygodniach września. Zajęcia rozpoczynają się w połowie września.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz opłaty reguluje odrębna umowa z Tęczowym Ogrodem.

 

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy Państwu następujące zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty ceramiczne - na zajęciach dzieci mają okazję zapoznać się z gliną – naturalnym tworzywem kształtowanym przy u użyciu różnych technik lepienia ręcznego. Prace wypalane są w specjalnym piecu i prezentowane na przedszkolnych wystawach a następnie wzbogacają domowe kolekcje.

 

  • Warsztaty plastyczne - zajęcia plastyczne przy użyciu różnych form i technik plastycznych. Celem zajęć jest rozwój sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, wyrabianie umiejętności skupienia i wytrwałości w doprowadzaniu swojej pracy do końca.

 

  • Zajęcia teatralne - poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieśmiałe, pochłonięte zabawą zapominają o nieśmiałości, dzieci ruchliwe i dynamiczne mogą wyciszyć się oraz wdrożyć do panowania nad sobą. Dzięki byciu aktorem dziecko uświadamia sobie coraz jaśniej w jaki sposób działa i co tym osiąga, zdobywa ono zdolność przewidywania - jak powinno działać, aby osiągnąć określony cel i wykonać określone zadanie. Tym samym staje się ono coraz bardziej zdolne do świadomego kierowania swoją działalnością.

 

  • Balet - celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz rozbudzenie zamiłowania do tańca i ruchu. Ponadto udział dzieci w naszych zajęciach pomoże rozwinąć ich muzykalność oraz nabyć sprawną koordynację ruchową. Nauka baletu pozwoli również wykreować u dziecka nawyk prawidłowej postawy.

 

  • Taniec nowoczesny - zajęcia z tańca rozwijają artystyczne zdolności naszych przedszkolaków. Dają możliwość pokonania własnych słabości i ograniczeń. Są one przede wszystkim środkiem prowadzącym do kształtowania prawidłowej postawy, poczucia rytmu i harmonii ruchów. Raz do roku podczas pikniku rodzinnego odbywają się pokazy na których rodzice mogą zobaczyć osiągnięcia swoich dzieci .

 

  • Piłka nożna - założeniem tego programu jest opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play".

 

  • Ju-jitsu - założeniem zajęć z tej japońskiej sztuki walki dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka jest poprawa koordynacji ruchowej, rozwijanie refleksu, siły i wytrzymałości, wyrabianie umiejętność współdziałania    i współzawodnictwa. Poza tym zajęcia te budują wiarę we własne możliwości i uczą dyscypliny.

 

  • Szachy - z pedagogicznego punku widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci.

 

  • Gimnastyka artystyczna - zajęcia z gimnastyki artystycznej to wyjątkowe połączenie tańca klasycznego, akrobatyki sportowej oraz pracy z przyborami, m.in. skakanką, obręczą, piłką, maczugą lub wstążką. Gimnastyka artystyczna dla dzieci to bardzo wdzięczna dyscyplina, która dodatkowo wspomaga wszelkie aktywności taneczne, pozytywnie wpływając na prawidłową sylwetkę dziecka.

 

  • Język hiszpański - cotygodniowe spotkania z językiem hiszpańskim to połączenie efektywnej nauki i świetnej zabawy. Dzieci wkraczają w świat kultury hiszpańskiej przede wszystkim dzięki melodyjnemu charakterowi tego języka. Poprzez piosenki, wyliczanki, zabawy ruchowe dzieci naturalnie i bezstresowo przyswajają słownictwo i gramatykę języka hiszpańskiego.