top of page

Oprócz zajęć pakietowych oferujemy bogaty program zajęć dodatkowych (odrębnie płatnych za każdy miesiąc).

 

Zajęcia te odbywają się po godzinie 15.00 i są dostępne dla wszystkich grup wiekowych z ograniczeniem dla grup 3 letnich. Zapisy na zajęcia odbywają się w biurze przedszkola w pierwszych dwóch tygodniach września. Zajęcia rozpoczynają się w połowie września.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz opłaty reguluje odrębna umowa z Tęczowym Ogrodem.

 

Oferujemy Państwu następujące zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty ceramiczne - na zajęciach dzieci mają okazję zapoznać się z gliną – naturalnym tworzywem kształtowanym przy u użyciu różnych technik lepienia ręcznego. Prace wypalane są w specjalnym piecu i prezentowane na przedszkolnych wystawach a następnie wzbogacają domowe kolekcje.

 

  • Warsztaty plastyczne - zajęcia plastyczne przy użyciu różnych form i technik plastycznych. Celem zajęć jest rozwój sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, wyrabianie umiejętności skupienia i wytrwałości w doprowadzaniu swojej pracy do końca.

 

  • Taniec nowoczesny - zajęcia z tańca rozwijają artystyczne zdolności naszych przedszkolaków. Dają możliwość pokonania własnych słabości i ograniczeń. Są one przede wszystkim środkiem prowadzącym do kształtowania prawidłowej postawy, poczucia rytmu i harmonii ruchów. Raz do roku podczas pikniku rodzinnego odbywają się pokazy na których rodzice mogą zobaczyć osiągnięcia swoich dzieci .

 

  • Ju-jitsu - założeniem zajęć z tej japońskiej sztuki walki dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka jest poprawa koordynacji ruchowej, rozwijanie refleksu, siły i wytrzymałości, wyrabianie umiejętność współdziałania    i współzawodnictwa. Poza tym zajęcia te budują wiarę we własne możliwości i uczą dyscypliny.

 

 

  • Szachy - z pedagogicznego punku widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci.

 

 

  • Gimnastyka artystyczna - zajęcia z gimnastyki artystycznej to wyjątkowe połączenie tańca klasycznego, akrobatyki sportowej oraz pracy z przyborami, m.in. skakanką, obręczą, piłką, maczugą lub wstążką. Gimnastyka artystyczna dla dzieci to bardzo wdzięczna dyscyplina, która dodatkowo wspomaga wszelkie aktywności taneczne, pozytywnie wpływając na prawidłową sylwetkę dziecka.

 

  • Robotyka - na zajęciach cyklicznych z robotyki z elementami elektroniki dzieci uczą się konstruowania i programowania robotów.

Zajęcia dodatkowe

bottom of page