top of page

Rekrutacja

Osoby zainteresowana zapisaniem swojego dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie wszystkich pól w formularzu obok i wysłanie go do nas.
 
Skontaktujemy się z Państwem i umówimy na spotkanie.

Rekrutacja do naszych przedszkoli trwa przez cały rok kalendarzowy!

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

Od września 2024 zapraszamy dzieci do grup:

 

Klasa Zerowa WBSchool - zerówka szkolna z przygotowaniem do nauki w Warsaw Bilingual School - rocznik 2018

Po ukończeniu zerówki dzieci kontynuują naukę w klasie pierwszej w Warsaw Bilingual School.

Miejsce prowadzenia edukacji:

  • zerówka - budynek przedszkola (Miłobędzka 14),

  • klasa pierwsza - budynek szkoły (Radarowa 6)

 

Zerówka - z przygotowaniem do nauki w renomowanych szkołach podstawowych w Warszawie - rocznik 2017

3 latki - rocznik 2021

4 latki - rocznik 2020

5 latki - rocznik 2019

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola oraz te, które uczęszczały na sobotnie zajęcia adaptacyjne. Dzieci wpisywane są na listę przedszkolaków po podpisaniu przez Rodziców umowy oraz opłaceniu wpisowego.

 

Dokumentacja związana z zapisem dziecka: umowa o świadczenie usług, zasady organizacji przedszkola, statut, karta przedszkolaka, karta zdrowia dziecka, regulamin przedszkola, regulamin współpracy z rodzicami.

 

 

W sprawie zapisu do przedszkola prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola:

monika.czajka@teczowyogrod.com.pl

 

W sprawie zapisu dziecka do Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej - kontakt z dyrektorem szkoły: dorota.masiak@wbschool.pl

tel. 608 518 573

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca Warsaw Bilingual Preschool Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród, ul. Miłobędzka 14, 02-634 Warszawa.

  1. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola.

  2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

  6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

Wiadomość została wysłana.

bottom of page