top of page

Zajęcia adaptacyjne

W trosce o komfort wejścia w nowy etap życia całej rodziny jakim jest pójście dziecka do przedszkola co roku o tej samej porze wdrażamy maluchy oraz ich rodziców do bezstresowego, płynnego wejścia w nasz codzienny przedszkolny świat.

Zajęcia adaptacyjne dla 3 latków oraz dzieci z innych grup wiekowych odbywają się zawsze w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku kalendarzowego. Uczestniczą w nich dzieci, które są już do nas zapisane i zapis ten jest potwierdzony umową z przedszkolem i które od 1 września zaczynają rok szkolny. Zajęcia te nie są dodatkowo płatne.

Zajęcia integrujące inne nowo powstałe grupy takie jak szkolna zerówka  również odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Zasady adaptacji:

  • Zajęcia trwają od 9:00 do 12:00. Kończą się wspólnym jedzeniem pysznej zupy.

  • Zajęcia prowadzi wychowawca grupy, który w ostatnim tygodniu sierpnia jest już do dyspozycji swoich uczniów.

  • Podczas zajęć rodzic może przebywać z dzieckiem w przedszkolu. Zasady naszej współpracy dostosowujemy do potrzeb a w szczególności do poziomu lęku separacyjnego dzieci oraz przejętych mam.

  • W adaptacji, jeśli jest taka potrzeba, pomaga nam psycholog szkolny.

  • W przypadku adaptacji dziecka, które przychodzi do przedszkola w trakcie roku szkolnego zasady adaptacji są takie same i mogą być skrócone na prośbę rodziców lub według wskazań wychowawcy danej grupy.

bottom of page