top of page

Oferta

Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat

 

 

Świadczenia w ramach pakietu

 • opieka w godzinach 7.30 - 18.00

 • zajęcia pakietowe w języku polskim i angielskim,

 • spotkania z językiem hiszpańskim i francuskim

 • pełne wyżywienie - 5 posiłków dziennie (uwzględniamy diety eliminacyjne i kulturowe),

 • wycieczki - autokarowe, piesze oraz komunikacją miejską,

 • wizyty w kinie / teatrze,

 • spotkania z nauką, sztuką i ciekawymi gośćmi,

 • koncerty muzyczne oraz warsztaty przyrodnicze,

 • pomoc w diagnozie ewentualnych problemów wynikających z rozwoju dziecka (integracja sensoryczno-motoryczna, przetrwałe odruchy pierwotne, dysleksja) przy współpracy z terapeutami współpracującymi z przedszkolem  oraz poradnią psychologiczno - pedagogiczną przy ulicy Narbutta

 • psycholog - konsultacje oraz wdrażanie profilaktycznych programów takich jak: Abecadło Emocji, Ja Ty My – wartości w życiu dziecka,

 • profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego - dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej - programy naprawcze i programy indywidualnego rozwoju dla dzieci zdolnych,

 • wyjazdy do Warsaw Bilingual School na warsztaty i spotkania z uczniami dwujęzycznej  szkoły  podstawowej w ramach programu: Przyjazna Szkoła.

bottom of page