top of page

Edukacja angielska

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Oprócz regularnych, codziennych English classes dzieci mają kontakt z językiem angielskim w trakcie gier i zabaw edukacyjnych oraz w trakcie zwykłych, codziennych sytuacji (zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu, posiłki).

 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem miesięcznym. Czas trwania zajęć oraz ich tematyka są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

 

Za realizację programu w każdej z grup odpowiada lektor oraz native speaker.

 

Edukacja angielska i dwujęzyczna odbywa się w blokach tematycznych pod nazwą English classes. W trakcie tych zajęć realizowany jest program edukacji angielskiej a także program edukacji dwujęzycznej, który uwzględnia m.in. edukację matematyczną, przyrodniczą czy artystyczną.

 

Program jest oparty na przekonaniu, że dzieci wprowadzone w świat języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym są lepiej przygotowane do nauki tego języka w kolejnym, już obowiązkowym I etapie edukacyjnym w klasach I-III. Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym pobudza inteligencję werbalną dzieci i sprawia, że szybciej oswajają  się one z tym językiem.  To powoduje, że łagodniej przechodzą od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym i jako późniejsi uczniowie łatwiej odnoszą sukcesy w nauce języka angielskiego.

 

Program wyróżnia takie cele jak:

 • budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem

 • kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych

 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć

 • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa

 • wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka

 • wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw

 • rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur

 • rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach.

 

Zakres treści nauczania jest dobrze znany dzieciom i dotyczy ich najbliższego otoczenia ( zwierzęta, pory roku, kolory, części ciała, ubrania, jedzenie, liczenie, rodzina, emocje, święta). Zapewnia to komfort psychiczny dzieci i gwarantuje pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego.

 

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu opiera się przede wszystkim na zabawie. Dzieci uczestniczą w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych i konstrukcyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu: strefy bezpieczeństwa ( dzieci odwołują się do tego co jest im bliskie) , prawa do ciszy ( dzieci osłuchują się z nowym językiem i same podejmują decyzję o aktywnym uczestnictwie w zajęciach) oraz prawa do błędu ( nagradzanie prób podejmowanych przez dzieci).

 

W trakcie naszych zajęć wykorzystujemy różne metody pracy -  tzw. blended learning.  Zapewnia to urozmaicony sposób pracy jak i odwołanie się do inteligencji wielorakiej.

 

Metody wykorzystywane w naszym przedszkolu:

 • metoda TPR - oparta jest na reakcji motorycznej dzieci i odpowiada na ich stałą potrzebę ruchu. TPR zakłada również długi okres osłuchiwania się z językiem obcym bez konieczności wypowiedzi w tym języku.

 • metoda Total Immersion - zakłada całkowitą redukcję języka ojczystego lub zminimalizowanie jego użycia. Dzięki niej uczniowie „zanurzeni” w świat języka obcego nie odczuwają potrzeby tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty, co w przyszłości zapobiegnie problemom komunikacyjnym i zmusi ich do kreatywnego użycia języka i radzenia sobie w nowych sytuacjach.

 • metoda audiolingwalna - bazuje na słuchaniu i odtwarzaniu zasłyszanych fraz, naśladowaniu i powtarzaniu. Dzięki niej dzieci szybko potrafią poprawić swoją kompetencję komunikatywną. 

 • metoda komunikacyjna - zakłada tworzenie sytuacji jak najbardziej zbliżonych do autentycznych sytuacji, w których mogą kiedyś znaleźć się dzieci, np. odgrywanie scenki w sklepie, restauracji.

bottom of page