top of page

Projekty archiwalne   (realizowane w ubiegłych latach)

Stop agresji

Program profilaktyki przeciwdziałania agresji realizowany w grupach dzieci 5-cio letnich.

Zajęcia prowadzone przez naszego przedszkolnego psychologa.

 

Jem i żyję zdrowo

Projekt powstał z myślą o kształtowaniu u dzieci pożądanych postaw związanych ze zdrowym stylem życia już od przedszkola. Program realizowany był na zajęciach dydaktycznych polsko – angielskich i wzmocniony przez wizytę stomatologa i dietetyka.

 

Edukacja finansowa

Nasz autorski program mający na celu rozwinięcie zrozumienia procesów ekonomicznych i umiejętności poruszania się w świecie ekonomii i finansów. Dzieci nabywały umiejętności świadomego posługiwania się pieniędzmi, tworzenia i zarządzania budżetem, rozumienia procesu obiegu pieniędzy, bycia świadomym konsumentem, odpowiedzialności za świat wokół nas. Program był realizowany zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

Comenius

When the expression and creativity meet the fantasy of little children / Kiedy ekspresja i kreatywność spotyka się z fantazją małych dzieci.

Pierwszy program partnerski, w którym nasze przedszkole brało udział. Jego ideą był wszechstronny rozwój małego dziecka. Poprzez stymulowanie wyobraźni i kreatywności najmłodsi rozwijali swoje umiejętności społeczne. Poznawali kulturę i historię krajów partnerskich, uczyli się tolerancji a także odkrywali swoją tożsamość europejską.

 

Mamo, Tato wolę wodę!

Program edukacyjny zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem było podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 

Akademia zdrowego przedszkolaka

Projekt miał na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.

 

12. Piknik Naukowy

14 czerwca 2008 r. nasze Przedszkole czynnie uczestniczyło w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W naszym namiocie na Podzamczu przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników Pikniku: budowanie kodów językowych - hieroglify, alfabet Morse’a, budowanie gwiazdozbiorów, eksperymenty - zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne.

bottom of page