top of page

Społeczne projekty

Ja, Ty, My

Głównym celem programu jest wprowadzenie dzieci w  świat wartości takich jak: uczciwość, szacunek, solidarność, odpowiedzialność, tolerancja, miłość. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie  1 x w miesiącu oraz w przypadku ewentualnych dodatkowych potrzeb wynikających z sytuacji danej grupy.

Program będzie prowadzony, tak jak w ubiegłym roku, w grupach  5, 6-latków przez dyrektora przedszkola. 

 

Sztuka relacji

Program profilaktyki przeciwdziałania agresji realizowany w grupach dzieci 5-cio letnich.

Zajęcia prowadzone są przez przedszkolnego psychologa.

 

Erasmus

Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród jest placówką dydaktyczną, która umożliwia realizowanie praktyk studentom biorących udział w programie Erasmus. Jest to program wymiany studentów, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz stwarza liczne możliwości udziału w projektach.

 

Cała Polska czyta dzieciom / Czytelnia rodzinna

Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci w dwóch językach: polskim i angielskim. Staramy się kształtować u dzieci przyzwyczajenia poznawania świata poprzez literaturę oraz umiejętności prezentacji na temat przeczytanej książki.

 

W każdym roku szkolnym staramy się organizujemy wraz z Warsaw Bilingual School czytelnicze soboty, które promują czytelnictwo wśród naszych dzieci i ich rodziców.

bottom of page