top of page

Edukacja polska

Podczas zajęć z edukacji polskiej realizowana jest zarówno podstawa programowa, jak i dodatkowe treści wynikające z autorskich programów i cykli tematycznych przygotowanych przez nauczycieli przedszkola. Zajęcia odbywają się codziennie i odpowiedzialni za nie są wychowawcy polskojęzyczni, którzy realizują program zgodnie z zatwierdzonymi planami miesięcznymi danej grupy oraz kierunkami pracy przedszkola.

 

W ramach edukacji polskiej prowadzone są zajęcia takie jak: rytmika, taniec oraz dydaktyka polska w której skład wchodzą treści z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej oraz warsztatów plastycznych, muzycznych i przyrodniczych. Dodatkowo bardzo ważnym elementem codziennych spotkań z wychowawcą są zabawy integracyjne pozwalające wesprzeć rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

 

Program edukacji polskiej wykorzystuje następujące metody pracy:

 

 

W trakcie zajęć nauczyciele kładą duży nacisk na pełną indywidualizację edukacyjnych potrzeb dziecka opierając swoją pracę na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. To pozwala na rzetelne przygotowanie dzieci do późniejszej nauki w szkole podstawowej.

bottom of page