top of page

Profil Absolwenta

Edukacja polska

 

Absolwent Dwujęzycznego Przedszkola Tęczowy Ogród, to dziecko pełne pasji, chęci zdobywania wiedzy i umiejętności. Podczas czteroletniej edukacji w naszej placówce ma szansę na wszechstronny rozwój oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej o różnych profilach. Większość dzieci kończących naszą Zerówkę swobodnie czyta i pisze, posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności matematyczno-logicznych, przyrodniczych oraz artystycznych, a także wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i emocjonalne.

 

 

Edukacja angielska

 

Absolwent naszego przedszkola jest przygotowany do rozwijania kompetencji językowej, kształtowanej w pełni na następnym etapie edukacyjnym w szkole. Poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, która daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, a jednocześnie daje poczucie satysfakcji i radości z zabawy z językiem obcym, nasz absolwent jest zmotywowany do nauki języka angielskiego oraz do poznawania innych kultur. Sprawność rozumienia ze słuchu, umiejętność komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania oraz gotowość do rozpoczęcia nauki czytania i pisania są u naszego absolwenta w pełni rozwinięte.

 

 
Edukacja dwujęzyczna

 

Absolwent naszego przedszkola jest przygotowany do rozpoczęcia nauki w placówkach dwujęzycznych. Sprawność rozumienia ze słuchu, umiejętność komunikacji na poziomie wyrazu i prostego zdania oraz gotowość do rozpoczęcia nauki czytania i pisania są w pełni rozwinięte. Ponadto, nasz absolwent jest przygotowany do rozwijania kompetencji językowej w takich obszarach jak edukacja: matematyczna, przyrodnicza, artystyczna, muzyczna oraz społeczna. Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu w naszym przedszkolu tematy są przyswajane w obu językach jednocześnie, co wydatnie wpływa na umiejętności komunikacyjne oraz poszerza słownictwo.

 

 
Nasz absolwent przestrzega zasad zachowania w klasie, potrafi zgodnie pracować w grupie oraz jest chętny do podejmowania nowych wyzwań.
bottom of page