top of page

Metody pracy z dziećmi

Realizując program polski i angielski wykorzystujemy następujące metody pracy z dziećmi:

 

  • Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego - edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Główną zaletą metody jest odkrywanie przez dzieci reguł ortograficznych i ortofonicznych, dzięki czemu  kształtują  one zdolności logicznego myślenia oraz uczą się rozwiązywania problemów bawiąc się jednocześnie głoskami jako dźwiękami, literami jako symbolami. Elementy tej metody stosujemy również w edukacji angielskiej, dzięki czemu nasze dzieci uczą się pracy na całym alfabecie polskim oraz angielskim już od 3 latków. Efektem tego jest umiejętność czytania nabyta przez zabawę. A dzieci są w posiadaniu kolejnego narzędzia ułatwiającego poznawanie świata. Od roku 2005 nasze przedszkole współpracuje z prof. Bronisławem Rocławskim w zakresie propagowania metody glottodydaktyki.

 

  • Letterland - jest to program nauczania pisania i czytania, który pomaga ćwiczyć słuch fonematyczny oraz utrwalać kształt i kierunek liter. Zawiera liczne piosenki i zadania oraz materiały w formie multimedialnej, które sprzyjają utrwalaniu nauczanych treści. Nauczanie przebiega multisensorycznie z zastosowaniem metod TPR (Total Physical Response) i zabaw dydaktycznych. 

 

  • Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej - metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda ta  sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole. Dzięki doskonałym rozwiązaniom metodycznym pozwala polubić matematykę jako dziedzinę, na której opiera się cały otaczający nas świat.

 

  • Metoda Klanzy - proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji , bez względu na wiek i umiejętności. Wyzwala aktywność twórczą  ułatwia  kontakty z innymi , ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metoda ta likwiduje lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne. Angażuje w działanie wszystkie zmysły dziecka, uczy współpracy z innymi. Metoda Klanzy jest źródłem radości i satysfakcji. Towarzyszą jej piosenki, tańce, rymowanki oraz chusta animacyjna. Wykorzystujemy ją przede wszystkim na zajęciach adaptacyjnych.

 

  • Origami - sztuka składania papieru. Manipulacja papierem i ruch rąk doprowadzają do wyrównania napięcia mięśniowego po obu stronach ciała dziecka. Składanie papieru wpływa na pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową i przestrzenną, uczy dokładności i cierpliwości. Dzięki temu osiągamy spójność w naszych działaniach na rzecz kształtowania postaw skłaniających dziecko do myślenia i rozwiązywania problemów. Metoda wspomaga nasze działania w zakresie matematyki polsko i anglojęzycznej.

 

  • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne - główne cele tej metody to zaspokojenie-potrzeby ruchu, potrzeby odprężenia, potrzeby ekspresji i tworzenia. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. W naszym przedszkolu ze względu na doskonałe efekty pracy ta metodą stosujemy ją w grupach dzieci 2,5 i 3 letnich jako środek pomagający w integrowaniu grupy.

 

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy metody terapeutyczne wspomagające rozwój naszych przedszkolaków :

 

  • Metoda Dobrego Startu - przeznaczona jest dla dzieci od 2  lat. Głównym  jej założeniem  jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Niezwykle ważnym celem tej metody jest  kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. 

 

  • Metoda Paula Dennisona - to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Metoda ta sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.  

Glotto
Letterland
Matematyka
Klanzy
Origami
Sherborne
Dobry start
Dennison
bottom of page