top of page

Zajęcia rozwijające inteligencje wielorakie

 • English classes - podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności : słuchania i mówienia. Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania i czytania. Zajęcia polegają na stymulowaniu i wykorzystywaniu wszystkich zmysłów poprzez gry i zabawy, dzięki czemu mali uczniowie w naturalny sposób przyswajają język angielski.

 

 • Letterland - jest to program nauczania pisania i czytania, który pomaga ćwiczyć słuch fonematyczny oraz utrwalać kształt i kierunek liter. Zawiera liczne piosenki i zadania oraz materiały w formie multimedialnej, które sprzyjają utrwalaniu nauczanych treści. Nauczanie przebiega multisensorycznie z zastosowaniem metod TPR (Total Physical Response) i zabaw dydaktycznych. 

 

 • Games - gry i zabawy językowe to stwarzanie sytuacji, w których możliwa jest komunikacja w języku obcym; to ćwiczenie prostych dialogów, dotyczących np. pogody, samopoczucia czy upodobań żywieniowych, wydawanie poleceń, wskazówek, tłumaczenie zasad zabawy tylko w języku angielskim, zachęcanie dzieci do zadawania pytań w języku angielskim.

 

 • Math - opiera się na Dziecięcej Matematyce prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczanie pojęć matematycznych równolegle w dwóch językach ułatwia nam kształtowanie logicznego myślenia u naszych dzieci oraz daje możliwość oswajania się ze specyficznym słownictwem.

 

 • Young Scientist - to nauka języka angielskiego poprzez wykonywanie prostych eksperymentów, które mają na celu rozwijanie sfery poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej. Program rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej itp. Ćwiczy także umiejętność współpracy w grupie.

 

 • Gymnastics - gimnastyka z korektywą po angielsku ma na celu: działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

 

 • Drama - zabawy dramowe po angielsku polegają na odgrywaniu prostych scenek, dialogów, wcielaniu się w różne postacie, zwierzęta itp. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek lub dialogu, śpiewanie piosenki, odgrywanie historyjki obrazkowej.

 

 • Weronika Sherborne - główne cele tej metody to zaspokojenie-potrzeby ruchu, potrzeby odprężenia, potrzeby ekspresji i tworzenia. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. W naszym przedszkolu ze względu na doskonałe efekty pracy ta metodą stosujemy ją w grupach dzieci 2,5 i 3 letnich jako środek pomagający w integrowaniu grupy.

 

 • Arts/Cooking - zajęcia plastyczne i kulinarne w języku angielskim.

  • Zajęcia plastyczne po angielsku są okazją do poznania nowych środków autoekspresji oraz rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań i pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Uczą pracy w grupie rówieśniczej, wzbogacają doświadczenia społeczne. Od strony plastycznej wykorzystujemy szeroki zakres technik plastycznych, które są dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

  • Zajęcia kulinarne po angielsku, podczas których dzieci kształtują swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Ponadto, w trakcie zajęć dzieci będą kształcić umiejętności współpracy w grupie oraz czerpać radość ze wspólnego przygotowania prostych potraw.

 

 • Music In English - zajęcia muzyczne w języku angielskim, wykorzystujące muzykoterapię aktywną (śpiew dzieci, grę na bębnach oraz innych instrumentach, ruch przy muzyce i improwizację) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

 

 • Rainbow Music Box - zajęcia rytmiczne w języku angielskim to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi oraz relaksacją przy muzyce.

English classes
Letterland
Games
Math
Yung Scientist
Gymnastic
Drama
Sherborne
Arts/Cooking
Music
Rainbow
bottom of page